תחום הפרט ודיני עבודה

תחום דיני עבודה במגזר החברתי דורש התייחסות ממוקדת לצרכי המגזר.
מתאם מציעה במסגרת השירות היחודי שהינו בשיתוף עם משרד עורכי דין המתמחה בנושא מענה למכלול צרכים משפטיים 
כחלק מתפיסת העולם של מתאם, השירות יינתן במחירים מסובסדים לעמותות מתוך מטרה לאפשר תהליך יעיל וזול ככל הניתן מבלי להזדקק להוצאות מיותרות.

טלפון:03-3730090/1/2  |    office@mitam-hr.org  |