יד מצביעה על דף במהלך הדרכה

משוב והערכה

תהליכים של הערכת ביצועי עובדים מהווים נדבך חשוב ביותר ביחסי העובד וההנהלה. מדובר בכלי ניהולי שמאפשר תקשורת דו-כיוונית חיונית להעברת מידע, תיאום ציפיות, הקשבה להלכי רוח מהשטח, איפיון צרכי הכשרה, ועוד.

הטמעה אפקטיבית של תהליכי הערכה משרתת את הארגון גם במיצוב נכון של המנהלים וביצירת תשתיות ניהוליות נוספות כגון יצירת תכניות עבודה, הגדרה של תהליכי קידום עובדים, תשתיות הדרכה, ניוד עובדים, ועוד.

בסדנא זו משולבים תכנים אקדמיים ולמידה התנסותית במטרה להקנות כלים מעשיים להטמעת תהליכי הערכה בארגונים חברתיים.

טלפון:03-3730090/1/2  |    office@mitam-hr.org  |