מנהלת עומדת ומסבירה

סגנונות ניהול ומנהיגות חברתית

במגזר החברתי אנו מנהלים לא אחת שיח על הקשר בין מנהיגות לבין ניהול. אבל – האם מנהל צריך בהכרח להיות מנהיג על מנת להיות מנהל איכותי בעמותה? האם ניתן לפתח יכולות מנהיגות ויכולות ניהול בעצמנו ואצל אחרים בארגון? בסדנא זו נדון במנהיגות בארגונים חברתיים וביטוייה ביכולות הניהול היומיומיות. נאבחן סגנונות ניהול המאפיינים כל אחד מהמשתתפים ונבחן התאמתם לצרכי הארגון.

טלפון:03-3730090/1/2  |    office@mitam-hr.org  |