ילד מביט במשקפת אך האופק

הדרך אל האושר?!

המגזר השלישי בישראל ממלא תפקיד חיוני בחברה. ארגוני המגזר פועלים במגוון תחומים מגוונים ובתוכם – חינוך, רווחה, בריאות, עלייה, איכות הסביבה, אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, תשתיות, סנגור ועוד.

הדרך אל האושר?!

רבים מהם פועלים לענות על צרכים שאינם מסופקים, או מסופקים רק בחלקם, על ידי המדינה ועל ידי כך לצמצם פערים סוציו-אקונומיים ואחרים.

מדי שנה נרשמים אצל רשם העמותות 1,500 – 1,700 עמותות חדשות ובסה"כ, מתוך מעל 25,000 עמותות רשומות, יש היום כ- 10,000 עמותות ואלכ"רים פעילים

ככל שארגונים אלה ממלאים תפקיד מרכזי יותר בחברה הישראלית כך הולך וגדל הצורך החיוני בהתמקצעותם הארגונית והניהולית. התמקצעות זו תתקיים בראש ובראשונה באמצעות המנהלים המובילים את הארגונים לעמידה ביעדיהם, ועל ידי גיוס והצמחה של אנשים איכותיים בתוך המגזר ובמעבר של מנהלים מקצועיים ממגזרים אחרים ומהמגזר העסקי בפרט.

בשנים האחרונות מורגשת התעניינות גוברת, ומעבר בפועל, של מנהלים מהמגזר העסקי לתפקידים בכירים במגזר השלישי. בישראל אין עדיין נתונים מדויקים, אבל על פי מחקרים בארה"ב, המחקרים האחרונים (מסוף דצמבר 2008) מורים על כך שמעל 20% מהמשרות הניהוליות במגזר ה- Non-Profit אוישו על ידי מנהלים שעברו מהמגזר העסקי (25% אוישו על ידי הצמחת מנהלים בתוך הארגונים ועוד 40% במעבר של מנהלים בין ארגונים בתוך המגזר)3

בנוסף למגמה זו, נשמעים יותר ויותר קולות המביעים ציפייה להתמקצעות של ארגוני המגזר השלישי. ציפייה זו עולה הן מהשטח – מתוך הארגונים עצמם לאור האתגרים הגדולים עימם הם מתמודדים, והן מצד הגופים המממנים – המבקשים לראות ניהול מקצועי ואפקטיבי יותר של המשאבים אל מול היעדים והתפוקות. ניתן לראות עדות לצורך בהתמקצעות של ארגונים בהתארגנויות של גופים ויוזמות שונים הבאים לתת לכך מענה, החל מתכניות לימוד אקדמיות דרך גופים להערכה ומדידה של עמותות ואלכ"רים ועד לפיתוח תשתיות וכלים ייחודיים.

לסיכום, נאמר כי תהליך של מעבר בין מגזרי אינו קל או פשוט עבור אף אחד מהצדדים .הארגון צריך להתמודד עם כניסתו של עובד חדש ושונה למערכת והעובד עצמו צריך להתמודד עם תרבות ארגונית וסביבת עבודה חדשה ולא מוכרת. העזיבה של הנוח והמוכר אל עבר הלא נודע היא אמיצה אך צריכה להתבצע ביעילות על מנת לאפשר היטמעות אופטימאלית של העובד בארגון.

מתאם עומדת לרשותכם המועמדים, בכל סוגיה שתעלה בנידון, בליווי מקצועי וייחודי לאורך התהליך, בהבנת הצרכים ההדדיים ויצירת תאום ציפיות נכון עבור שני הצדדים.

מתאם מקיימת ימי אוריינטציה בנושא המעבר הבינמגזרי במטרה להעניק את מירב המידע והידע לניהול נכון וחכם של תהליך ההסבה,

לרישום ולמידע על ימי האוריינטציה ניתן לפנות למתאם במייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. או בטלפונים 03-3730091/2

 

טלפון:03-3730090/1/2  |    office@mitam-hr.org  |