קבוצת מורים יושבת סביב שולחן - קרן טראמפב בשיתוף מתאם במיזם מתאם בחינוך

"מתאם בחינוך"

הנו מיזם חדש, המשותף לארגון מתאם ולקרן טראמפ, במטרה לפתח מומחיות ייחודית בתחום של שילוב מורים בבתי הספר העל יסודיים, בדגש על תחום המתימטיקה והמדעים.

חינוך טוב מתחיל במורה טוב ואיכותי, אשר מתאים בכישוריו המקצועיים והאישיותיים למקצוע ההוראה בכלל ולמסגרת בה הוא מועסק בפרט.

לשלבי הקליטה של המורה בבית הספר חשיבות רבה, והיא מקבלת התייחסות באמצעות תכניות חניכה וליווי. יחד עם זאת, עוד טרם תחילתה של תכנית הקליטה, יש לוודא כי קיימת התאמה ראשונית משמעותית, עליה תתבסס בהמשך קליטתו והתפתחותו המקצועית של המורה בבית הספר ובמערכת החינוך.

אנו מאמינים, כי התאמה מרבית בין המורה לבין בית הספר והסביבה בה הוא מצוי, תורמים לקליטתו האפקטיבית של המורה, הן מבחינה מקצועית והן מבחינה אישית וחברתית, ובכך לשימורו במערכת החינוך לאורך זמן.

במסגרת המיזם תוקם מערכת יעילה ואיכותית לתכנון, גיוס, התאמה ושילוב מורים בבתי הספר, יבנה בסיס נתונים של משרות פנויות ומחפשי עבודה, וכן יתועדו חקרי אירוע של תהליכי גיוס והתאמה מוצלחים.

המיזם ייתן מענה לצורך של בתי הספר באיתור וגיוס מורים טובים, בעלי התאמה מרבית לדרישות הפדגוגיות מחד, ובעלי התאמה ספציפית לאופי ולרוח הייחודים של בית ספר, תלמידיו, צוותיו ומנהליו.

במקביל יענה המיזם על צורך של צוותי ההוראה לאיתור משרות רלוונטיות באופן נגיש, מקיף ובאמצעות כלים מתקדמים.

לאתר מתאם בחינוך

מנהלת המיזם הינה עדי בסון לפרטים שלחו מייל ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.