הערכת עובדים הכלי האפקטיבי שלך

משוב והערכת עובדים

קיום משוב והערכת עובדים עשויים להיתפס כנושאים מורכבים עבור מנהלים רבים. פעמים רבות מנהל יהיה בעל מוטיבציה גבוהה, מרץ רב וכוונה אמיתית לשפר את ביצועי העובד שלו - אך לאורך הזמן, נוכל לזהות דעיכה בתהליך.

המשובהינודיאלוגמובנהביןהמנהלהישיר(המעריך) לעובד (המוערך)ובה המנהל מציגאתהערכתובכלהקשורלתפקודולביצועשל המוערךבמהלךהשנההחולפתולאחר מכן,מציג העובדאתהתייחסותו להערכה. מטרתו של המשוב היא תחילתו של דיבוב. הבעיה היא היעדר דיאלוג ולכן, הנחת העבודה של המשוב היא לאפשר דיאלוג בין שני אנשים.

שיחת משוב מוצלחת הינה שיחה בה המנהל הישיר מביע את הערכותיו לעובד באווירה עניינית ונוחה ומאפשר לעובד להתייחס לדברים שנאמרו. בסוף שיחת המשוב יש לערוך סיכום לגביי תוכן הדברים שנאמרו בשיחה והתכנון העתידי שיעלה בעקבותיהם ולוודא את בהירותם ומובנותם לשני הצדדים הלוקחים בו חלק. יש לעשות שימוש בכלי הערכת העובדים ולהטמיע אותו לאורך זמן, מחקרים מראים כי מישוב חד פעמי אינו אפקטיבי וההשפעה שלו מוטלת בספק.

המשוב הניתן לעובד מגביר את האפקטיביות והבהירות של התקשורת ועשוי לתרום לו לשיפור תפקודו וביצועיו ולסייע לו ברעיונות ופתרונות להקל על ביצוע המטלות והמשימות העומדות בפניו. בנוסף, הניסיון מראה כי עובדים מצפים וממתינים בקוצר רוח לקבל הערכה על עבודתם והשקעתם המרובה בעבודה.

מתן משוב לעובד מסייע בחיזוק הקשר ויחסי האמון בין המנהל הישיר לעובד, תורם בהגברת המוטיבציה של העובד, מהווה כלי תכנון בניהול ופיתוח מחלקת מש"א ומוביל להישגיות גבוהה יותר בקרב הארגון.

במתאם, אנו מציעים לך שירות והדרכה כיצד לקיים שיחת משוב אפקטיבית ומלווים אותך לאורך התהליך.

שיהיה בהצלחה!

טלפון:03-3730090/1/2  |    office@mitam-hr.org  |

מאמרים ושירותי מתאם