המסלול לגיוס העובדים שלך

מסלול הבסיס מהווה את התשתית לתהליך המיון האיתור והאבחון הארגוני ומבוסס על מספר שלבי עבודה מובנים. 

כל ארגון רוצה לגייס לשורותיו את האדם המתאים ביותר לתפקיד ולאייש את המשרה בדמות האידיאלית ולכן גם אפשרות הבחירה והמיון היא קריטית. במקרים רבים, בייחוד בהיעדר פונקציה מרכזית בעמותה שאחריותה לטפל בנושאי הגיוס והמיון המנהל המגייס ממשיך בעבודתו השוטפת ובין לבין מראיין את המועמדים השונים. כך נוצר מצב שהתהליך אינו ממוקד, לוקח זמן רב משצריך והכי גרוע שמפספסים - שמועמדים טובים שמתאימים מוצאים עבודה אחרת בינתיים וכך גם הרושם הארגוני שנוצר הינו שלילי.

מטרת השירות של מתאם הינה לסייע למנהל המגייס למצוא את המועמדים הטובים ביותר בפרק זמן ההגיוני תוך מתן בחירה מירבית ומיטבית. מהצד השני, מתאם מסייעת בשימור הקשר מול המועמדים ומהווה את החוליה מקשרת בנושא הגיוס שחסרה בארגונים החברתיים.

תהליך הגיוס במתאם מורכב ממיון וסינון קפדני, ראיונות טלפונים וראיונות עומק פנים אל פנים, אנו פוגשים כל מועמד רלוונטי ובסיכום התהליך מעבירים חוות דעת מסודרת. מטרתנו להיות לצד המנהל המגייס ולסייע לו בהחלטות קריטיות אלו של איוש משרה.

טלפון:03-3730090/1/2  |    office@mitam-hr.org  |

מאמרים ושירותי מתאם