מתאם מעניקה לארגון שלך שירותי אבחון אפקטיביים באמצעות מגוון כלים ושיטות

לארגונים מלכ"רים צרכי העסקה מגוונים, במקרים רבים, בנוסף לצוות הקיים יש צורך בגיוס מאסיבי של מתנדבים, מדריכים, עובדים פרויקטאלים ובמקרים אחרים של מלגאים.

גיוסים אלו מצריכים מהארגונים המלכ"רים התארגנות מיוחדת הכוללת השקעה גדולה בזמן ובמשאבים של הצוות הקיים ולעיתים גם בהגדלת הצוות הקיים במגייסים שונים שאינם מהארגון או בעובדים נוספים מהארגון על מנת לעמוד בהיקפי היעדים. במצבים אלו, למעשה, מושבת חלקו של הארגון העוסק בגיוס ההמוני וקיימת הסתמכות על המגייסים החיצוניים לייצג נכונה את הארגון ואת צרכיו.

מתאם מסייעת בבניה נכונה של מודל גיוס לצרכים המוניים ומאסיבים. בניית מודל נעשית תוך אבחון צרכי הארגון, משאביו, לוחות הזמנים והיקף הגיוס המבוקש.

מודל גיוס יכול לכלול שילוב של שיטות מיון ואבחון שונות, שילוב של דרגים שונים בעמותה ואפילו הכשרת דרג מסוים בעמותה לצורך התפקיד או שילוב של פרילנארסרים מקצועיים חיצוניים.

מודל גיוס טוב משחרר את מרבית חברי המלכ"ר לעסוק בתפקידם, מקצה כוח אדם מיומן ומסוים לעסוק בתפקיד ובכך גם חוסך בעלויות הגלויות והנסתרות.

טלפון:03-3730090/1/2  |    office@mitam-hr.org  |

מאמרים ושירותי מתאם