שתי עובדות יושבות בהדרכה מקצועית

צוות עובדים מקצועי ומיומן יוכל לקחת על עצמו משימות ארגוניות מגוונות ולהוביל פרויקטים ותהליכים מורכבים. 

מנסיוננו ראינו שהכשרות ממוקדות בנושאי ליבה מתחומי משאבי האנוש מגבירות את תחושת המקצועיות של העובדים, מה שמעלה בתורו את מידת שביעות הרצון והתפוקות הארגוניות. 

אנחנו מציעים במתאם מגוון שרותים בתחום ההדרכות הפנים ארגוניות:
הדרכות קבוצתיות, צוותיות או פרטניות - הכל בהתאם לצרכי העמותה ומאפייני העובדים והמנהלים.

הקורסים מקצועיים המיועדים למנהלי משאבי אנוש ולנושאי תפקידים שונים במיקוד צרכים של המגזר החברתי בשילוב של 

מגוון סדנאות הדרכה למנהלים ולצוותים במטרה להגביר אפקטיביות ארגונית.

טלפון:03-3730090/1/2  |    office@mitam-hr.org  |