תוכנית הכשרה ניהול למנהלים בעמותות ומלכ"רים

מתאם מפתחת ימי השתלמויות מקצועיים המספקים מענה וכלים מעשיים בתחומים פיננסיים, אסטרטגיים, משאבי אנוש, הדרכה, דיני עבודה, מיומנויות ניהול ועוד במטרה לסייע לארגונים חברתיים להתמקצע בתחומים אלו ולקבל את הידע המעודכן והרלוונטי ביותר עבורם. "

ניהול במאה ה-21 טומן בחובו אתגרים רבים, אך בוודאי החשוב שבהם הוא ניהול, פיתוח והובלת צוות העובדים.

במגזר החברתי האתגר והמורכבות גדולים אף יותר, והסיבות לכך רבות: החל מצורת ההעסקה ומאחוזי המשרה, והמשך בפריסה הגיאוגרפית הרחבה, צורת התגמול הפיננסית, השחיקה הרבה של התפקידים בשטח, ועוד. לעיתים, גם התרבות הארגונית הבלתי פורמלית יוצרת אשליה של פתיחות והבנת צרכים שאינה תואמת את המציאות בשטח. כתוצאה יכול להווצר פער בין חוויית הפתיחות לבין תחושות וחוויות העובדים בפועל.

בעבודתנו עם עמותות ומלכ"רים אנו פוגשות מנהלים שהם אנשי מקצוע לעילא, המונעים משליחות וערכים. אך לא פעם חסרים להם ידע וכלים בהתמודדות השוטפת עם אתגרי הניהול.

הסדנאות המוצעות באות לספק מענה לפערים אלו, תוך מתן מידע והתנסות חווייתית עם כלים מעשיים לניהול צוותים בשטח

טלפון:03-3730090/1/2  |    office@mitam-hr.org  |