יד כותבת מסמך

נהלי משאבי אנוש

ארגונים ועמותות במגזר השלישי בנויים ברובם על תרבות של אמון, מחויבות, תרבות עבודה גמישה אשר מיסודה קודם כל רואה את העובד כאדם ועל כן נמנעת מיצירת תהליכים מובנים וסטנדרטיזציה. על כן, אוכלוסיית עובדים כזאת, מתקשה לעמוד אל מול נהלים מסודרים וגבולות מובנים בשגרתה.

הבעיה מתחילה כאשר עובדים בארגון אינם מקבלים קווים מנחים לעבודה ובמהלך העשייה נקלעים לבעיות ואינם יודעים למי לפנות וכיצד לטפל. ברגע שמשבצת זאת נשארת בהחלטתו של העובד, התוצאה עשויה להיות שלילית ולפגוע בהתנהלותה הכוללת של העמותה.

מדוע חשובים הנהלים לארגון?

אם כך, נהלי עבודה הינם התשתית לתפקודו התקין והיעיל של הארגון. נהלים תכליתיים, המלווים בתהליכים ארגוניים תואמים, תורמים להתנהלות יומיומית נכונה ופורייה. נהלים אלו מסייעים לשמירה על סטאטוס קוו ברור, מנחים את העובד מה מותר ובאיזו דרך עליו לפעול וכן מקלים עליו ומורים לו לאן עליו לפנות על מנת לטפל בבעיה X ומי האחראי על תחום כזה או אחר.

ניהול המשאב האנושי בארגון, מטבעו מורכב הוא ומעלה סוגיות מגוונות, כך שקיומם של נהלי עבודה מובנים ומפורטים מאפשר ניהול יעיל של העובדים בארגון ומפחית דילמות. נוהל טוב נותן מענה לשאלות יומיומיות בניהול משאבי אנוש ובד בבד מאפשר די גמישות בכדי לקיים דיון ולמצוא פתרונות באותם מקרים החורגים מן הנוהל. ארגון המאמץ לשגרת יומו עבודה לפי נהלי משאבי אנוש ברורים, מבטיח לעצמו אומדני השוואה ועוגני התייחסות קבועים ומדידים ומפחית סרבול בתהליכי קבלת החלטות בסוגיות שונות. ארגון שכזה עובד באופן תהליכי ומסודר ומתקרב צעד נוסף לעבר אפקטיביות ארגונית.

כיצד נוכל לסייע לך?

אנו במתאם נותנים לכם שירות המנחה אתכם בבנייתם ובהטמעתם של הנהלים בעמותה בהתאם לאופייה ולצרכיה ובנוסף, מספקים עבורכם דוגמאות לטפסים המסייעים במימוש נהלי עבודה.

בהצלחה!

טלפון:03-3730090/1/2  |    office@mitam-hr.org  |

מאמרים ושירותי מתאם