קבוצת אנשים יושבים בכנס

ארגונים

על מנהלי העמותות מוטל עול כבד, מלבד הרצון לממש את חזון העמותה כראוי, יש צורך לקיים ארגון, וקיום ארגון משמעו ניהול כוח האדם בצורה נכונה בתוך הארגון. שכן, על עובדה אחת קשה מאוד להתוכח - כוח האדם הינה ההוצאה הגדולה ביותר בתקציב של כל ארגון ובעיקר כמובן בארגון מלכ"רי הפועל התקציב מצומצם.

הפעולות מתחילות מאיתור וגיוס נכון של עובדים, דרך איפיון הגדרתם תפקידם, היעדים שעליהם לעמוד בהם, הקליטה בארגון, שימור העובדים, קידומם, הגדרת נהלים ברורים, הכנסת סדרים לתחום האנוש ובסופו של דבר גם לדעת כיצד להיפרד כמו שצריך, אם צריך.

מתאם נמצאת לרשות הארגונים המלכ"רים על מנת לסייע במציאת הפתרונות הנכונים בתחום המשאב האנושי ובהתאמתו לארגון. 

   

טלפון:03-3730090/1/2  |    office@mitam-hr.org  |