קבוצת נשים בפגישה

בדוק: איזו תרבות ארגונית מאפיינת את העמותה שלך והיערך בהתאם.

אפיון התרבות הארגונית היא פעולה בעלת חשיבות רבה לארגונים. מדובר על מושג חדש יחסית המדעי הניהול אשר בוחן את הנחות היסוד, הערכים, הנורמות, כללי ההתנהגות, המנהגים, הטקסים והחגים בו במטרה להבין את ההתנהגות האנושית בקבוצה, את מניעי הפעילות שלה, את הלכידות הצוותית ואת מבנה ההיררכיה המאפיין אותה (1999, Johnson & Scholes). באמצעות הבנת התרבות הארגונית נוכל להבין טוב יותר את התנהגות הצוות בתוכה, לבחון איזו תרבות ארגונית מאפיינת אותנו כיום, לאיזו תרבות ארגונית היינו שואפים להגיע ועל ידי זיהוי הפער בין המצב הרצוי למצב הרצוי – נוכל לבנות אסטרטגיה ותוכנית פעולה.

 

חשיבות התרבות הארגונית עבורך

התרבות הארגונית מכילה תכונות הקשורות להצלחת הארגון או לכישלונו כגון:

זהות ארגונית

מסבירה לעובדי הארגון מה מאפיין אותם ומחזקת את הזהות של הארגון, ייתכן גם כי הזהות הארגונית מבליטה את השוני של הארגון ואת יתרונותיו אל מול ארגונים אחרים, אקט אשר עשוי להעצים את תחושת הלכידות ובאופן ישיר מעניק תחושת שייכות. לדוגמא, ארגונים במגזר השלישי מאופיינים בערכים כמו עזרה הדדית, אחריות חברתית, סיוע לאוכלוסיות חלשות וכו', על כן, מגזר זה בולט בשוני שלו מהמגזר הפרטי והעסקי, מלכד ומעניק לעובדים בו תחושת שייכות ותרומה חברתית ואלו הערכים המבדילים אותו מהמגזרים האחרים.

התנהגות

 מסבירה לעובד כיצד מקובל להתנהג בארגון ואיזו התנהגות אינה מקובלת, מה הרציונאל העומד מאחורי העשייה שלנו, איזו שיטה מנחה אותנו לביצוע הפעולות שאנו מבצעים, כיצד נוהגים לפתור בעיות כאשר הן מתעוררות, כיצד תיתפס הצלחה ובאיזו דרך אנו מממשים את שליחותנו (לוי, 2008).

קיימת אבחנה בין תרבות חזקה לתרבות חלשה כאשר הראשונה, מתארת מצב בו אין כל פער בין הערכים המוצהרים של הארגון לבין הערכים הבאים לידי ביטוי בפועל. כלומר, הערכים בהם מתהדר הארגון הם גם הערכים המיושמים בחיי העבודה וכל עובד בארגון מכיר אותה ואת ערכיה. לדוגמא, באם ערכיה של עמותה מובילים ערכים של חיזוק האוכלוסיות החלשות ומתן סיוע באופנים מגוונים, השגרה היומית אשר תאפיין את העמותה היא טיפול באותם אוכלוסיות, גיוס משאבים ותרומות, ובניית תוכניות אשר יחזקו את אותן האוכלוסיות. אם כך, תרבות חלשה מאפיינת ארגון בעל פערים בין ערכיו המוצהרים להתנהגותו בפועל.

בחן את עצמך, איזו תרבות ארגונית מאפיינת את ארגונך, חזקה/ חלשה?

Cameron & Quinn (1999) פיתחו מודל באמצעותו ניתן לאפיין את התרבות בארגון ולאפשר לחברי הארגון וההנהלה לבחון את התרבות האידיאלית אליה הם שואפים להגיע, לזהות את הפערים בין התרבויות ולפתח תוכנית פעולה על מנת לצמצם פערים אלה.

הבסיס להבנת השאלון שפיתחו קמרון וקווין הוא שכל סוגי התרבויות מהוות 100% מהתרבות הארגונית של ארגון ספציפי וכל חלק מארבעת התרבויות מחזיק אחוז מסוים בארגון מתוך ה-100, כל ארגון בתמהיל שונה. בכל ארגון יש תמהיל בו ישנה בולטות לסוג מסוים על תרבויות אחרות. התרשים הרצוי יראה על התרבות הדומיננטית עם התרחבות קלה המראה על תוספות מתרבויות אחרות. זוהי למעשה תרבות חזקה שבעלי העניין והארגון יכולים לחוש בה בקלות. תמהיל שוויוני המתבטא בריבוע של ארבע צלעות מצביע על תרבות חלשה. עובד יתקשה לתפקד בתרבות דואלית וכן גם בתרבות חזקה מידי. התמהיל הרצוי יהיה בנוי מתרבות בולטת והשלמה של מאפיינים מתרבויות שונות.

המודל בנוי משני מימדים: מימד תשומת הלב של העומד בראש הארגון (פנימה לאנשים או לארגון) ומימד המבנה והתהליכים הארגוניים(גמיש, פתוח וזורם או מובנה, יציב ומבוקר. ע"פ מודל זה פירטו החוקרים ארבעה סוגים של תרבויות:

תרבות היררכית, מאופיינת בהבניה ברמה גבוהה בכל תחומי הארגון, ארגונים פורמאליים בעלי נהלים ברורים, ישנה הקפדה על יעילות וחסכון, מניעת מצבי אי וודאות וההצלחה נמדדת באמון הלקוחות, הארגון ומוצריו. יש דגש על שליטה , סדר, ארגון וציות.

תרבות השוק, מאופיינת בהישגים, תפוקות ותוצאות, השגת רווחים והגדלת הנפח וההצלחה. בארגון קיימות מטרות ברורות המתורגמות ליעדים כמותיים, מתבצעת הערכת העובדים ומתן תגמולים. האווירה הינה לחוצה ומאופיינת לרוב בהיעדר זמן, ריבוי משימות ותחרותיות גבוהה ובאופן תמידי. סגנון הניהול הוא ביצועי וריכוזי. לרוב ניתן לראות תרבות זאת כמאפיינת את המגזר העסקי.

תרבות השבט, קיימת תחושה של משפחה מורחבת, מקום נעים לעבודה, המקום מאופיין במעט נהלים וחוקים וללא הקפדה רבה על הקיימים, סגנון ניהול אבהי ומשתף וישנו תהליך פיתוח עובדים, האמונה היא שההצלחה קשורה במשאב האנושי ויש אמון ומחויבות גבוהים, ההצלחה נמדדת בשביעות רצונם של העובדים והלקוחות וקיים שיתוף בכל תהליכי הארגון, לרוב קיים בארגונים קטנים. ניתן לראות תרבות ארגונית זאת כמאפיינת עמותות רבות וארגונים חברתיים המשתייכים למגזר השלישי.

תרבות האדהוקרטיה, דינמיות ויזמות מכל חלקי הארגון, מתן אוטונומיה מקצועית ולקיחת סיכונים, העבודה מתקיימת בצוותים הטרוגניים מתחלפים ובמבנה זורם, אווירה של תעוזה, שינוי וחדשנות, ישנה נגישות רבה למידע ותקשורת פתוחה, העבודה נעשית בצוותים וביחידים וישנה מודעות גבוהה ורבה להתפתחות טכנולוגיות סביבתיות.

זה הזמן לעצור ולבדוק: איזו תרבות ארגונית מאפיינת את הארגון שלך?

לסיכום, התרבות הארגונית הינה בעלת חשיבות רבה בהבנת ההתנהגות בארגונים והיא משפיעה רבות על היכולת של ארגונית לעבוד בצורה מיטבית ואפקטיבית, זיהוי המצב המצוי כיום, זיהוי המצב הרצוי אליו נשאף וזיהוי הפערים בניהם תוך בניית אסטרטגיה ותוכנית פעולה בהתאם לממצאים. כל שינוי ארגוני רדיקלי יחייב גם שינוי מהותי מהבסיס כלומר, שינוי בערכים ובנורמות ההתנהגות. מכאן, שהתרבות הארגונית בעלת תפקיד מרכזי בתהליכי שינוי ועל כן יש להיות מודעים לה ולדעת לזהות אותה.

ניתן למצוא במתאם כלים אשר יסייעו לכם לאפיין את התרבות הארגונית המאפיינת אתכם בעמותה וללמוד על ההשלכות הנובעות מהתרבות הארגונית הקיימת תוך המלצות לשינוי, בהצלחה!.

לוי, ע. (2008). ניהול ומנהיגות, שינוי וחדשנות, רמת גן, רימונים.

טלפון:03-3730090/1/2  |    office@mitam-hr.org  |